Eni Norge

Mediteam ble etablert i 1995. Våre engasjerte medarbeidere har bred erfaring innen levering av tjenester til landbaserte og offshorerelaterte virksomheter.

Dette gjør oss i stand til å levere tjenester til en kundekrets med stor spennvidde. Vi har spesialkompetanse på landbaserte, offshore, marint og dykkerelatert regelverk.

Mediteam deltar i United Nations Global Compact programmet og støtter således de ti prinsippene i dette initiativet som omfatter menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Vi følger disse normene:

 • The Universal Declaration of Human Rights
 • The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
 • The Rio Declaration on Environment and Development
 • The United Nations Convention Against Corruption

Vår målsetning:

Vi skal være ledende på levering av helse- og arbeidsmiljøtjenester i tråd med myndighetskrav, kundens forventning, etiske regler og beste faglige standard.

Mediteam AS er sertifisert i henhold til ISO: 9001: 2015, hvor kundefokus og kontinuerlig forbedring relatert til alle aspekter av vår virksomhet er sentrale elementer i vårt styringssystem.

Mediteam sin policyerklæring er tilgjengelig her.

Verdier og holdninger:

Våre verdier og holdninger gir føringer for hvordan vi skal jobbe for å videreutvikle egen virksomhet og hvordan vi møter våre kunder og samarbeidspartnere.

Vårt mannskap:

John Hjelle

John Hjelle

Spesialist i arbeidsmedisin og daglig leder. Autorisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege.

E-post: john.hjelle@mediteam.no
Tlf. direkte: 51 85 61 11 / mobil: 408 50 500

Har stor entusiasme for arbeidshelse med spesialkompetanse på helse for dykkere og offshore helsetjeneste. Setter høyt fokus på kunders behov og kan svinge seg fort både på og utenfor dansegulvet.

Inger Johanne Dale Angelsen

Inger Johanne Dale Angelsen

Bedriftssykepleier.

E-post: inger@mediteam.no
Tlf. direkte: 51 85 61 13 / mobil: 462 81 566

Arbeidserfaring innen psykiatri, akuttmedisin, pårørendeberedskap og ledelse. Jobber for god arbeidshelse i et positivt, trygt arbeidsmiljø, med humor og best mulig utnyttelse av individuell helse og ressurser.

Winnie Lyngra

Winnie Lyngra

Bedriftssykepleier/HMS-rådgiver.

E-post: winnie.lyngra@mediteam.no
Tlf. direkte: 51856115 / mobil: 467 74 535

Utdannet sykepleier med master i samfunnssikkerhet. Stort engasjement for HMS, risikovurdering, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Ellers energetisk og positiv, med glimt i øyet.

Anne Hjelle

Anne Hjelle

PhD, siv.ing, toksikolog, spesialist i ytre miljø, molekylærbiolog.

E-post: anne@mediteam.no
mobil: 975 90 954

Erfaring med forskning, prosjektledelse og rådgivning med spesialisering innen toksikologi/økotoksikologi/molekylærbiologi. Opptatt av samlet risiko/risikovurdering og helseeffekter av kombinert eksponering, samt metodikk som kan øke forebyggingspotensialet for arbeidsrelatert sykdom. Ellers engasjert foredrag- og kursholder.

Tina Marie Monge Are

Tina Marie Monge Are

Daglig leder og yrkeshygieniker i Jæren bedriftshelsetjeneste AS

E-post: post@jbht.no / tina@jbht.no
Tlf. direkte: 51 79 95 60 / mobil: 919 04 799
www.jbht.no

Leder en gjeng med engasjerte og dedikerte ansatte med lang erfaring innen BHT. Leverer høy kvalitet med glimt i øyet. Jæren bedriftshelsetjeneste har kontor på Bryne og har en stor kundekrets med betydelig spennvidde.

Torbjørn Eide Gunnarsen

Torbjørn Eide Gunnarsen

Daglig leder i HMS analyse AS / Yrkeshygieniker

E-post: teg@hmsanalyse.no
mobil: 917 59 119
www.hmsanalyse.no

Bidrar til et tryggere arbeidsmiljø med hensyn til kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Har erfaring innen yrkeshygiene fra både offshore- og onshoreindustri.

Lindis Knudsen Haaland

Lindis Knudsen Haaland

Bedriftsfysioterapeut/ergonom

E-post: lindis@ergonomene.no
mobil: 944 96 231
www.ergonomene.com

Har arbeidet som fysioterapeut siden 1998, erfaring som ergonom siden 2009. Spesiell erfaring og interesse for offshore industrien med kartlegging og risikovurdering. Brenner for folkehelse og for at mennesker skal arbeide under forsvarlige forhold og har mulighet til å påvirke i sitt arbeid.

Våre tjenester

 • Vi tilbyr et bredt utvalg kurs innen vårt fagfelt. Kursene tilbys både små og store grupper, enten i
  deres egne lokaler eller hos oss i Sjøveien 34. Se vår kurskalender for mer informasjon. Vi kan også bistå i å tilrettelegge ønskede kurs utenfor vår kurskalender.

  Kurs
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av regelverket. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

  Vi bistår bedrifter med etablering og utvikling av internkontrollsystem.

  Vi hjelper dere med:

  • Grunnleggende helserisikoanalyse
  • Utarbeidelse av handlingsplan
  • Rådgivning i hvordan arbeide systematisk med HMS
  • Kartlegginger av arbeidsmiljøet
  Systematisk HMS-arbeid
 • Arbeidsmedisin arbeider med forebygging og bistand ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.

  Vi tilbyr blant annet:

  • Rådgivning innen forebyggende arbeidshelse
  • Eksponeringskartlegging
  • Målrettet/selektiv helseovervåking
   • Audiometri (hørselstest)
   • Spirometri (lungefunksjonstest)
  • Kartlegging av individuell arbeidsmiljørelatert helserisiko
  • Kartlegging av mulig arbeidsrelaterte sykdommer
  • Legekonsultasjoner ved arbeidsrelaterte helseplager
  • Bistand i AKAN saker
  • Bistand i sykefraværsoppfølging
  Arbeidsmedisin
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet er viktig for trivsel og det sosiale samspillet på arbeidsplassen.

  Vi bidrar forebyggende for et godt arbeidsmiljø.

  Eksempler på hva vi hjelper med er:

  • Spørreskjemabasert kartlegging (for eksempel bruk av QPS Nordic ved hjelp av et nettbasert spørreskjema).
  • Bistand i konflikt- og mobbesaker. Vi kan utføre faktaundersøkelse som metode i håndteringen av mobbing og trakassering i arbeidslivet.
  • Stressmestring.
  • Emosjonell- og psykisk førstehjelp for ansatte som har vært involvert i alvorlig krise eller ulykker på arbeidsplassen.
  • Bistå med raskere tilbake til arbeid gjennom oppfølging/ henvisning.
  Psykososialt arbeidsmiljø
 • Målet vårt er å redusere feilbelastning og overbelastning.

  Vi hjelper bedrifter med:

  • Ergonomiske kartlegginger onshore og offshore.
  • Kartlegginger på yrkesgruppenivå med fokus på muskel- og skjelettplager.
  • Risikovurdering.
  • Undervisning.
  • Deltagelse i prosjektarbeid.
  • Planlegging av nybygg og rehabilitering av bygg.
  • Faglig bistand i utvikling av spesielle arbeidsplasser.
  Ergonomi
 • Jamfør Arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere krav på et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

  Vi hjelper bedrifter med:

  • Systematisk oppfølging av risikofaktorer i arbeidsmiljøet.
  • Identifisering av risikofaktorer.
  • Arbeidsmiljøområdekart (WEAC).
  • Kartlegging av kjemisk, fysisk og biologisk arbeidsmiljøeksponering.
  • Helserisikovurderinger.
  • Identifisering av risikoutsatte grupper.
  • Risikobasert helseovervåking.
  • Tiltaksvurdering/forslag til risikoreduksjon og oppfølging.
  • Oppbygging av styringssystem for helse- og arbeidsmiljø.
  • Utarbeidelse av prosedyrer og veiledninger.
  • Kravspesifikasjoner og innkjøp av helse- og arbeidsmiljøverktøy.
  • Kurs, informasjon og opplæring.
  Yrkeshygiene
 • Vi utsteder følgende helseattester:

  • Offshore helseattest (godkjent petroleumslege).
  • Legeattest for sjøfolk (autorisert sjømannslege).
  • Legeattest for yrkesdykkere (godkjent dykkerlege).
  • Attest for førerkort.
  • Røykdykkerattest (både i forhold til krav fra Norsk olje og gass og Arbeidstilsynet).
  • Legeattest for sportsdykkere.
  • Attest for kranførere.

  For å bestille time ta kontakt på telefon 51 85 61 00.

  Helseattester
 • Mediteam har lang erfaring med yrkesvaksiner og reisevaksiner, deriblant gulfeber. Vaksinering gjøres på bakgrunn av risikoforhold og eksponering.

  Ta kontakt dersom du eller din bedrift trenger rådgivning rundt vaksiner, vaksinesetting eller trenger en risikovurdering i forhold til hvilke vaksiner som er nødvendig.

  Ring oss på telefon 51 85 61 00 eller ta kontakt her.

  Vaksiner
 • Vi har lang erfaring innen utførelse av inspeksjoner på landanlegg, plattformer, boligkvarter, skip og dykkeskip innen:

  • Medisinsk beredskap og styringssystem.
  • Hospital.
  • Hygiene.
  • Næringsmiddelhygiene.
  • Drikkevann (forsyningsbaser og -fartøy, rigger og installasjoner).
  • Arbeidsmiljøfaktorer.
  • Fartøy.
  • Dykkesystemer.
  Inspeksjoner
 • John Hjelle har arbeidet som dykkerlege siden 1985, og har lang erfaring og mye kompetanse innen fagområdet. Han arbeider nå med rådgivning til operatørselskaper og leverandører innen dykkermedisin og medisinsk beredskap.

  Han er medlem i Diving Medical Advisory Committee (DMAC). Komitéen består av spesialister innen dykking fra hele Europa, og arbeider for å bedre medisinske og sikkerhetsmessige aspekter innen kommersiell dykking.

  John er også medlem i Norsk Olje og Gass – Subsea Operations Network, som blant annet jobber for å bedre arbeidsmiljøet for dykkerne.

  Dykkemedisin

Samarbeidspartnere

Jæren bedriftshelsetjeneste

Jæren Bedriftsheletjeneste er et datterselskap av Mediteam. De holder til på Bryne, og bidrar til en større faglig og geografisk tyngde og bredde. Vi har også et tett samarbeid med ulike bedriftshelsetjenester i hele Norge. Dette kommer de av våre kunder som har behov for HMS-/BHT-tjenester andre steder i landet til gode.

Fem jordmødre

Vi har samarbeid med Fem jordmødre. De kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av gravide arbeidstakere.  

Juridisk rådgiver Anne Mork

Tyve års erfaring innen Arbeidsrett/HR og Personal/Helse, Miljø og Sikkerhet/Risikostyring og Kvalitet. – Rådgivning i personalforhold for daglig ledelse – Utarbeide/vedlikeholde personalhåndbøker – Konflikthåndtering/mobbing/trakassering – Omstillingsprosesser og nedbemanning – Ansettelse/Oppsigelse/Avskjed – Revisjon av kvalitet- og HMS styringssystem/leverandørrevisjon

Gnist psykologer

Vi samarbeider med Gnist psykologer og psykologspesialist Astri Duun Norberg som sikrer rask, konfidensiell og kvalifisert hjelp ved behov. De bidrar blant annet med: – Psykologisk veiledning og rådgivning – Utredning og behandling av alle psykiske helseplager – Stressmestring – Krisehåndtering og traumebehandling – Foredrag I tillegg har vi i Mediteam interne ressurser med arbeidserfaring innen psykiatri samt kursing og lang erfaring i håndtering av psykologiske traumer. Vi stimulerer også til støtte og bruk av det nære og lokale støtteapparat som kollegaer, familie og venner.   idrettsklinikk

Stavanger Idrettsklinikk

Vi har samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk. De bistår blant annet med behandling av muskel- og skjelettplager og måling av maksimalt oksygenopptak (VO2 max).

Godkjenninger:

Mediteam er en godkjent bedriftshelsetjeneste i tråd med krav fra Arbeidstilsynet. Mediteam er prekvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning (Achilles FKO, Achilles Joint Qualification System – Achilles JQS).

Mediteam sitt vaksinasjonssenter er autorisert gulfebervaksinatør fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og WHO.

Mediteam kan utstede helseattest for arbeid offshore, på skip (sjømannslegeattest), for yrkes- og sportsdykking og bilkjøring (førerkort).

Noen av våre kunder

Vår kundegruppe består av små, mellomstore og store private og offentlige virksomheter. Vi arbeider med kunder innen bygg og anlegg, høgskole, oljeselskap, dykking og undervannsarbeid, mekanisk verksted, glass og fasade, restaurantbedrifter, renhold, kontorvirksomheter og redningstjeneste.

Videre lesing:

Kontakt oss

Adresse

Mediteam AS, Sjøveien 34, 4315 Sandnes

For timebestilling:
Ring +47 51 85 61 00

Kontakt oss

Takk!

Vi kommer tilbake til deg snarest.